Π.Α.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ FC

Η KIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και οργάνωση του δικτύου.

Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών GRANDSTREAM.

Προμήθεια Υπολογιστών και Εγκατάσταση Προγραμμάτων.

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου συστήματος CCTV.

Προμήθεια και Εγκατάσταση Συναγερμού AJAX.

Προμήθεια και Εγκατάσταση Εκτυπωτή EPSON.

rack_installation
Κατασκευάζουμε καλωδιώσεις δικτύων υπολογιστών, αναλαμβάνουμε τη μικτονόμηση γραμμών σε Rack με Patch Panel. Η σωστή και αριθμοδοτημένη καλωδίωση είναι βασική υποδομή για μια επιχείρηση ή γραφείο. Οι περισσότερες βλάβες στα δίκτυα η/υ ξεκινούν από μία κακή επαφή ενός καλωδίου και λύνονται εύκολα όταν οι καλωδιώσεις είναι τακτοποιημένες έτσι ώστε διάγνωση βλάβης και διόρθωση να γίνεται άμεσα.