ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

galaxy hotel λογισμικό για ξενοδοχεία

Προηγμενη λυση απο την KIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για την ολοκληρωμενη διαχειριση και αυτοματοποιηση των συγχρονων ξενοδοχειακων μοναδων, αλυσιδων και καταλυματων, βασισμενη στη συγρονη τεχνολογια Galaxy απο τη SingularLogic.

Σημεία υπεροχής στη διαχείριση του ξενοδοχείου σας !

 • Εξαιρετικά εύκολο και διαδρατικό πλάνο δωμστίων
 • Πληροφόρηση στα μέτρα κάθε ξενοδοχείου
 • Εξατομικευμένο περιβάλλον εργασίας
 • Ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα Galaxy
 • Ολοκληρωμένη και ευέλικτη εμπορική - οικονομική διαχείριση
 • Πρόσβαση μέσω smartphone, tablet και web browser

Χαρακτηριστικά - Front Office

Booking:

 • Πλάνο ∆ωµατίων
 • Πλάνο ∆ιαθεσιµότητας
 • Διαχείριση Κρατήσεων (αφίξεις, αναχωρήσεις)
 • Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι. Δυνατότητα ορισμού τιμής ανά τύπο δωματίου, χρονική περίοδο, κ.λπ.
 • Ειδικά πακέτα – Όροι διαμονής (all inclusive κ.λπ.)
 • Διαχείριση Κρατήσεων Groups

Billing:

 • Παρακολούθηση χρεώσεων κράτησης
 • Προτιµολόγηση
 • Διαχείριση λογαριασμών κράτησης (χρεώσεις – πιστώσεις – υπόλοιπα)
 • Διαχείριση Συµβολαίων Allotments & Commitments
 • Κανόνες διαμόρφωσης ειδικών προσφορών

Invoicing:

 • Έκδοση παραστατικών κατά την αναχώρηση της κράτησης
 • Δημιουργία συγκεντρωτικού τιμολογίου για τις κρατήσεις χρεώστη
 • Πλήρης διαχείριση υπολοίπων χρεωστών – πελατών

Web booking: Διασύνδεση με συστήματα online κρατήσεων και συστήματα διαχέιρησης καναλιών διανομής (web booking engines, Channel management, OTAs, GDS etc) :

 • Ενημέρωση τρίτων συστημάτων για τη διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου βάσει οριζόμενων κανόνων
 • Ενημέρωση του πλάνου με τις κρατήσεις που προέρχονται από τα εξωτερικά συστήματα

Housekeeping (Οροφοκομία):

 • Παρακολούθηση κατάστασης δωματίου (room status)
 • Παρακολούθηση εργασιών ανά καμαριέρα
 • Παρακολούθηση συχνότητας αλλαγών λινών

Χαρακτηριστικά - Back Office

Warehouse / F&B:

 • Εμπορική διαχείριση: Διαχείριση ξενοδοχειακής αποθήκης, τιμοκατάλογοι αγορών και πωλήσεων, παραστατικά πωλήσεων / αγορών / ειδών
 • Χρηματοοικονομική διαχείριση: Προμηθευτές / Πελάτες / Χρεώστες / Πιστωτές / Πωλητές / Εισπράκτορες / Αντιπρόσωποι. Οικονομικές εγγραφές. Διαχείριση αξιογράφων
 • Διοικητική πληροφόρηση – Reporting: Εργαλείο εύκολου σχεδιασμού εκτυπώσεων (Report Generator). Έτοιμες αναφορές & OLAP views. Εικόνα επιχείρησης

Γενική λογιστική

Έσοδα - Έξοδα

Διαχείριση παγίων

Μισθοδοσία - Galaxy Payroll

Galaxy CRM / CRN Start:

 • Συνολική παρακολούθηση των σχέσεων με τους πελάτες
 • Ενέργειες Sales & Marketing
 • Διαχείρηση λοιπών υπηρεσιών και πόρων (Spa, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ.)
 • Διαχείριση Συνεδρίων & Εκδηλώσεων