Υπηρεσια Cloud

Η λέξη Cloud στον τομέα την πληροφορικής χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να περιγράψει την παροχή μιας οποιασδήποτε υπηρεσίας πληροφορικής προς ένα τελικό πελάτη – χρήστη χωρίς ο ίδιος να απαιτεί κάποιο εξειδικευμένο Software ή Hardware προκειμένου να χρησιμοποιήσει της υπηρεσία αυτή, ενώ ταυτόχρονα η υπηρεσία είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου το οποίο έχει απλά πρόσβαση στο διαδίκτυο ενώ παράλληλα είναι διαθέσιμη συνεχώς.